FAQ

Wanneer mag mijn kind zwemmen voor een brevet?

Aan het einde van iedere lessenreeks wordt er door de lesgevers geëvalueerd of je kind voldoende vorderingen heeft gemaakt om een hoger zwembrevet te kunnen behalen. Is de evolutie voldoende, krijgt je kind de kans om tijdens de voorlaatste les voor een hoger zwembrevet te zwemmen. Mijn kind kan niet aanwezig zijn tijdens een les, kan ik deze les financieel recupereren?

De gemiste les kan enkel gerecupereerd worden indien u een doktersattest kan voorleggen. U dient dit attest digitaal via e-mail te verzenden naar info@swimfanatics.be. Het bedrag wordt dan in mindering gebracht bij de betaling van de volgende lessenreeks.Vullen jullie formulieren voor terugbetaling van de mutualiteiten in?

Ja, u mag dit via e-mail opvragen. Het attest wordt u nadien via e-mail bezorgd.Liv Van Herck


wenst u meer info

aarzel niet om ons te contacteren